IN ‘T KORT

Naar ’t schijnt betamelijk behaaglijk afgevuurd anno 1984, onmiskenbaar een werkelijk verduiveld Orwelliaans jaar.
Gepokt en gemazeld onder het waakzame oog van Lamoraal Egmont.
Ondergedompeld in een historisch ontwikkelingsbad aan de Gentse Alma Mater. Voorwaar erg verrijkend en blikverruimend – ’n ‘Sesam, open u!’ warempel.
Merkwaardig interludium als dramaturg, artistiek coördinator en productieleider middenin ‘t Antwerpse theatergewoel. De creatieve geest welig spitsend en organisatorisch allooi kwistig tot wasdom brengend.
Nu ten dienste van onze trouwe, hoewel bij tijd en wijle al eens ten onrechte vermaledijde Belgische posterijen. Energiek, tegen wil en dank soms, immer geestdriftig, loyaal en zo vinnig mogelijk deskundig, hoewel een minder evenwichtige, hoogst broodnodige verandering van spijs de gemoederen serieus aanjaagt.

Leeft bij gratie van verwondering, bewondering, beleving, de dagen zo enthousiast mogelijk inkleurend middels fors joviale penseelstreken.
Droomt eigenzinnig, tierig getint, absurd. Bij momenten toch.
Koestert hartstochtelijk joie de vivre in menig opzicht.
Montert de morgenstond op met flarden humor allerwegen, want luim zalft en ontwapent klaarblijkelijk meestal – wantrouwt lui zonder greintje lol.
Fervent taal- en cultuurminnaar. Tot in het diepst van z’n wezen.

Laaft zich overvloedig aan literatuur, muziek, film, toneel en meer van al dat kunstig schoons.
Snuift weelderig wervelend charmante couleur locale op.

Teder en humaan vrijbuiter.
Verkettert schalks en verleidt minnelijk, schiet ongebreideld schertsend, maar gracieus met scherp en zalft royaal tussendoor.

Sociaal, geëngageerd, gedreven.
Bijwijlen avontuurlijk ook.
Immer indulgent zoekend naar nieuwe revelaties, uitdagingen en andere bescheiden mondiale overvloed.
Met passie en esprit als voornaamste bindmiddelen tout court.

In het najaar van 2019 publiceerde het (inmiddels ter ziele gegane) Merchtemse huis-aan-huisblad Klakson een interview met ondergetekende. Het geeft breedvoerig een inkijk in z’n kenmerkende manier van werken & peilt verder naar persoonlijke bits & bites. Klik hier om de neerslag te lezen.