In ‘t kort

Naar ‘t schijnt behaaglijk afgevuurd anno 1984, onmiskenbaar ‘n werkelijk verduiveld Orwelliaans jaar.
Gepokt & gemazeld onder ‘t waakzame oog van Lamoraal Egmont.
Ondergedompeld in een historisch ontwikkelingsbad aan de Gentse Alma Mater. Voorwaar erg verrijkend & blikverruimend – ‘n ‘Sesam, open u!’ warempel.
Merkwaardig interludium als dramaturg, artistiek coördinator & productieleider middenin ‘t Antwerpse theatergebeuren. De creatieve geest spitsend & organisatorisch allooi tot wasdom brengend.
Nu ten dienste van onze trouwe, hoewel bij tijd & wijle vermaledijde Belgische posterijen. Energiek, tegen wil & dank soms, immer geestdriftig, loyaal & zo goed mogelijk kundig.

Leeft bij gratie van verwondering, bewondering, beleving.
Droomt eigenzinnig, kleurrijk getint. Bij momenten toch.
Koestert hartstochtelijk joie de vivre in menig opzicht.
Fervent taal- en cultuurminnaar.
Laaft zich overvloedig aan literatuur, muziek, film, toneel & meer van al dat schoons.

Teder & humaan vrijbuiter.
Verkettert schalks & verleidt minnelijk, schiet ongebreideld schertsend, maar gracieus met scherp & zalft royaal tussendoor.

Sociaal, geëngageerd, gedreven.
Bijwijlen avontuurlijk ook.
Immer zoekend naar nieuwe revelaties & uitdagingen.
Met passie & esprit als voornaamste bindmiddelen.

In het najaar van 2019 publiceerde het (inmiddels helaas ter ziele gegane) Merchtemse huis-aan-huisblad Klakson een interview met ondergetekende. Het geeft breedvoerig een inkijk in m’n kenmerkende manier van werken & peilt verder naar mijn persoonlijke bits & bites. Klik hier om de neerslag te lezen.