IN ‘T KORT

Naar ’t schijnt betamelijk behaaglijk afgevuurd anno 1984, onmiskenbaar een werkelijk verduiveld Orwelliaans jaar, ofschoon gespeend van benauwend complot- en doemdenken, onheilsprofetie en mistroostige apocalyptiek, niettegenstaande hij met bezorgde blik naar de staat van de wereld tuurt.
Gepokt en gemazeld onder het waakzame oog van Lamoraal Egmont.
Ondergedompeld in een historisch ontwikkelingsbad aan de Gentse Alma Mater. Voorwaar erg verrijkend en blikverruimend – ’n ‘Sesam, open u!’ warempel.
Merkwaardig interludium als dramaturg, artistiek coördinator en productieleider middenin ‘t Antwerpse theatergewoel. De creatieve geest welig spitsend en organisatorisch allooi kwistig tot wasdom brengend.
Nu ten dienste van onze trouwe, hoewel bij tijd en wijle al eens ten onrechte vermaledijde Belgische posterijen. Energiek, tegen wil en dank soms, immer geestdriftig, loyaal en zo vinnig mogelijk deskundig, hoewel een minder evenwichtige, hoogst broodnodige verandering van spijs de gemoederen serieus aanjaagt.

Leeft bij gratie van verwondering, bewondering, beleving, de dagen zo enthousiast mogelijk inkleurend middels fors joviale penseelstreken.
Droomt eigenzinnig, tierig getint, absurd. Bij momenten toch.
Koestert hartstochtelijk joie de vivre in menig opzicht.
Montert de morgenstond op met flarden humor allerwegen, want luim zalft en ontwapent klaarblijkelijk meestal – wantrouwt lui zonder greintje lol.
Fervent taal- en cultuurminnaar. Tot in het diepst van z’n wezen.

Laaft zich overvloedig aan literatuur, muziek, film, toneel en meer van al dat kunstig schoons.
Snuift weelderig wervelend charmante couleur locale op.

Teder en humaan vrijbuiter.
Verkettert schalks en verleidt minnelijk, schiet ongebreideld schertsend, maar gracieus met scherp en zalft royaal tussendoor.

Sociaal, geëngageerd, gedreven.
Bijwijlen avontuurlijk ook.
Immer indulgent zoekend naar nieuwe revelaties, uitdagingen en andere bescheiden mondiale overvloed.
Met passie en esprit als voornaamste bindmiddelen tout court.

INTERVIEW / In het najaar van 2019 ging het (inmiddels ter ziele gegane) Merchtemse huis-aan-huisblad Klakson in gesprek met ondergetekende. Het interview geeft breedvoerig een inkijk in z’n kenmerkende manier van werken & peilt verder naar persoonlijke bits & bites. Klik hier om de finale en onverbiddelijk naakte neerslag te lezen (zonder de begrijpelijke redactionele schaar wegens een te beperkt paginabestek). Hier en daar weliswaar een tik achter de feiten huppelend in het tegenwoordige sputterende aanschijn. Sommige warmbloedig georiënteerde passages daarentegen doorstaan de tand des tijds met gemak. Zeker in cynisch, bevreemdend dionysische tijden als deze. Pittige voetnoot: die amoureuze vlam destijds verklaarde zich helemaal overrompeld maar liet tegen beter weten in (niet dat ik mezelf hoognodig met zelfgenoegzame odeurs besprenkelen wil) toch bruusk onverschillig en dus onflatteus verstek gaan. Dat mag best zonde heten. BIJ EEN INTERVIEW HOORT NU EENMAAL EEN FLASHBACK